• Mnísi žijúci v rokoch 1500 pripravili unikátnu bylinnú formulu, ktorá bola určená predovšetkým na rany vojakov bojujúcich v stredoveku, ktoré boli spôsobené puškou Arquebusade, táto unikátna bylinná formula však dokázala pomôcť aj pri ďalších kožných poraneniach a dlhodobo pretrvávajúcich kožných problémoch!

    Táto výnimočne účinná bylinná voda sa zachovala počas stáročí až dodnes, pričom ju v súčasnosti využívajú desaťtisíce ľudí na obnovenie poškodenej pokožky a na starostlivosť o svoje telo!

Produkty Arquebusade Water pre Vás pripravujeme s rovnakou starostlivosťou ako to robili mnísi pred mnohými rokmi

Pre veľkoobchodných predajcov

Distribuujte aj Vy pravú bylinnú vodu Arquebusade od spoločnosti Fabre & Bouet. Pripojte sa k nám, aby sme spolu mohli hodnoty minulosti preniesť aj do dnešných dní.

Detaily viď tu

Upozornenie; Naše kozmetické produkty a doplnky stravy nie sú určené na diagnostiku, ošetrenie, liečenie alebo predchádzanie akýmkoľvek ochoreniam alebo zdravotným stavom. Produkty a informácie nachádzajúce sa na webovej stránke http://arquebusade-water.cz nenahrádzajú odborné lekárske poradenstvo alebo lekársku starostlivosť. Obsahy nachádzajúce sa na našich stránkach majú výlučne informačný charakter. Nie sú lekárskym posudkom. Tieto vyhlásenia neposúdilo a nehodnotilo FDA a ani kompetentné orgány EÚ. Pri užívaní našich produktov sa môžu výsledky u jednotlivých osôb odlišovať. Stránka http://arquebusade-water.cz Vás prosí, aby ste sa v prípade akýchkoľvek zdravotných problémov, pretrvávajúcich dlhšie ako jeden týždeň, obrátili na svojho lekára a aby ste sa o všetky informácie súvisiace s Vaším zdravím a zdravotným stavom podelili so svojím lekárom, vrátane informácií o užívaní našich kozmetických produktov a doplnkov stravy, v prípade ak ich v danom období užívate. Aj napriek skutočnosti, že naše bylinné výťažky už pomohli mnohým ľudom vyriešiť a vyliečiť rôzne kožné problémy, vždy je možné, že Vaša pokožka nebude reagovať na aktívne účinné látky byliniek, teda nepocítite žiadne alebo iba minimálne zlepšenie. Skúsenosti uvedené na webovej stránke nám zaslali ľudia s kožnými problémami, u ktorých sa vďaka liečivým rastlinám symptómy zredukovali alebo úplne vymizli. Veríme, že naše úžasné bylinky dokážu pri starostlivosti o pokožku pomôcť aj Vám. Objavte výnimočnú silu liečivých rastlín, ktoré Vám môžu pomôcť zbaviť sa Vašich dlhodobo pretrvávajúcich a nezanikajúcich kožných problémov. Dovoľte svojej pokožke získať späť jej jedinečnú krásu, želáme Vám dosiahnutie tých najlepších výsledkov.